Menubalk - In- uitloggen

Wie zijn wij?

Bestuursleden:
R.H.A. (Robert) van den Broek - Regio Leiden - Voorzitter E-mail
A.W. (Roos) Boerman - Regio Utrecht - Secretaris E-mail
L.C. (Wendy) van der Wekken - Regio Utrecht - Bestuurslid opleiding E-mail
M.A.C. (Mark) van Haaren - Regio Amsterdam (AMC) - Bestuurslid opleiding E-mail
C.M.A. (Caroline) Canté - Regio Amsterdam (AMC) - Bestuurslid externe communicatie E-mail
J. (Jelle) Zwaag - Regio Nijmegen - Bestuurslid externe communicatie Email
dr. A.M. (Marijn) Heerkens Thijssen-Kramer - Regio Amsterdam (AMC) - Bestuurslid evenementen E-mail
A.L.M. (Anja) van Gucht – Regio Rotterdam - Bestuurslid evenementen E-mail

Onze activiteiten:
Voorzitter/secretaris: accreditatie, forum visitatorum, geschillencommissie, wetenschap, geschiedenis, netwerkgeneeskunde, commissie diversiteit
Opleiding: concillium/CBC, visitatiecommissie, PVC, schrapcommissie, COIG, acute boekje
Externe communicatie: De Jonge Specialist, magazine, PR, secties, EFIM
Evenementen: Internistendagen, landelijke opleidingsdag, “smeerolie voor de poli”, strategiedag, congres medisch leiderschap, “geniaal op de zaal”

Jouw JNIV:
Het JNIV-bestuur bestaat uit 8 AIOS Interne Geneeskunde. Wij behartigen de belangen van de internisten in opleiding bij alle belangrijke besluiten binnen de opleiding. Dat doen we door de stem van de AIOS te laten horen in het Concilium, bij De Jonge Specialist en bij de opleidingsvisitaties. 
Verder organiseren wij een breed spectrum aan evenementen, cursussen en opleidingsdagen. De cursus “smeerolie voor de poli” en de landelijke opleidingsdag zijn hiervan bekende voorbeelden. 
Je kunt bij ons terecht met alles waar je mee zit in de opleiding tot internist. Wij zijn er voor jou!
Neem contact op via jniv@internisten.nl
Ook als je een steentje wil bijdragen aan het verbeteren van onze opleiding horen wij graag van je!