Menubalk - In- uitloggen

Robert van den Broek

Robert van den Broek

Robert van den Broek is vierdejaars aios in het LUMC en zal per 1 januari 2019 starten met de differentiatie ouderengeneeskunde in het AMC. Hij is sinds 2016 lid van de JNIV en sinds april 2018 voorzitter. Als voorzitter van de JNIV is hij tevens NIV bestuurslid. Robert heeft zich eerder ingezet voor de organisatie van de verschillende JNIV-evenementen. In 2017 trad hij toe tot het dagelijks bestuur en werd hij JNIV-vertegenwoordiger bij DJS (De Jonge Specialist). Als voorzitter gaat Robert zich de komende jaren richten op het verder uitdragen van de visie van de JNIV: werkplezier en regie in de opleiding tot internist. Deze visie is uitgewerkt in 8 strategische thema’s  met concrete acties per thema (link naar: strategische visie 2018-2020). De JNIV gaat op deze manier van visie naar actie! 
Volgens Robert is de internist in opleiding de regisseur van zijn of haar opleiding. “Door actief te ontdekken waar je talenten liggen, ontwikkel je je tot de internist die jij wil zijn. De JNIV maakt zich hard om dit voor iedere aios interne in Nederland te faciliteren.”